Helsingin Kokoomuksen Naiset

Arvomme

Arvopohjanamme ovat tasa-arvo, suvaitsevaisuus sekä usko omiin kykyihin.

Tasa-arvoinen Helsinki

Edistämme tasa-arvoa tukemalla yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita naisia nousemaan päätöksenteon ylimmille portaille Helsingissä ja valtakunnan tasolla sekä kansainvälisesti.

Suvaitsevaisuus

Meille suvaitsevaisuus tarkoittaa ihmisten yhdenvertaista kohtelua sekä vapautta toteuttaa itseään. Rakennamme yhdessä sivistynyttä ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa erilaisuus ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan ovat voimavaramme. 

Usko omiin kykyihin

Jokaisen oikeuksiin kuuluu vapaus vaikuttaa omaan elämäänsä. Vapauden mukana seuraa myös vastuu omista valinnoista. Uskomme ihmisen omiin kykyihin ja haluun ottaa vastuuta omasta elämästä.

Meille tärkeät asiat

Turvallinen, kansainvälinen ja yrittäjäystävällinen Helsinki panostaa koulutukseen, kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointiin ja puhtaaseen ympäristöön.

Turvallinen Helsinki

Turvallisessa elinympäristössä jokainen kaupunkilainen voi eri vuorokaudenaikoina liikkua ja toimia huoletta. Liikkumistamme ja arjen askareitamme ei rajoita pelko onnettomuuksista, ilkivallasta, häiriökäyttäytymisestä tai rikoksista. Saavutettava ja esteetön Helsinki tukee kaikkien kaupunkilaisten selviytymistä arjessa. Turvallinen kaupunkiympäristö tarjoaa erilaisia tiloja erityyppisiin tarpeisiin.

Yrittäjäystävällinen Helsinki

Monipuolinen yritys- ja palvelurakenne mahdollistaa laadukkaiden hyvinvointipalveluiden tuottamisen kaikille kaupunkilaisille. Yritttäjien ja yritysten tarpeita ymmärtävä kaupunki käy tiivistä vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa. Yrittäjämyönteinen Helsinki sujuvoittaa lupaprosesseja ja huomioi liikenteen kehittämishankkeissa yritysten ja yrittäjien tarpeet.

Koulutuksen edelläkävijä

Koulutus on mahdollisuuksien tasa-arvon perusta. Helsingissä mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa hyvien edellytysten luomista innostavaan ja hyvään oppimiseen jokaiselle. Helsinki on koulutuksen edelläkävijä olipa kyse opintietä kulkevien lasten ja nuorten yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisesta tai elinikäisen oppimisen edistämisestä.

Vehreä ja monimuotoinen kaupunkiluonto

Monimuotoinen kaupunkiluonto lisää asukkaiden hyvinvointia. Tutkimusten mukaan jopa yksittäiset puut tukevat mielenterveyttä ja vähentävät stressiä. Ulkoilijoille Helsinki tarjoaa komeita koskipaikkoja, metsää, upeita saaria, merenrantaa, hulppeaa harjua, ruovikoita ja silokallioita.  Kaupunkiluonnon vehreydestä ja monimuotoisuudesta onkin pidettävä huolta, kun Helsinkiä rakennetaan ja kehitetään.

Kohti hiilineutraalia Helsinkiä kestävän kehityksen askelin

Helsingin päästöistä viidesosa aiheutuu liikenteestä. Hiilineutraaliuden edistämiseksi haluamme vähentää liikennepäästöjä lisäämällä sähkö- tai vetybussien käyttöä kantakaupungissa. Hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupuolville varmistetaan, kun kaupungin kehittäminen perustuu taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin.

Jaamme EU:n perusarvot

Kokoomus-perheeseen kuuluvan yhdistyksemme arvopohja rakentuu EU:n perusarvoille, joihin kuuluvat demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo, ilmaisunvapaus sekä oikeusvaltioperiaate.