Helsingin Kokoomuksen Naiset

Uutiset

Helsingin uudessa kaupunginvaltuustossa vahva HKN-edustus

Helsingin uudessa kaupunginvaltuustossa vahva HKN-edustus
Helsingin Kokoomuksen Naiset ry:llä on vahva edustus Kokoomuksen uudessa valtuustoryhmässä.
Kevään 2021 kuntavaaleissa Kokoomus sai helsinkiläisiltä selkeän valtakirjan jatkaa pääkaupungin suurimpana puolueena ja pormestaripuolueena. Helsingin Kokoomuksen Naiset ry:llä on vahva edustus 2.8.2021 työnsä aloittaneessa 23-henkisessä Kokoomuksen valtuustoryhmässä. Kevään vaaleissa valtuustopaikkansa uusivat yhdistyksemme jäsenet Seija Muurinen ja Pia Pakarinen kansanedustaja Sari Sarkomaan tehdessä paluun valtuustotyöhön.
Lämmin kiitos kaikille HKN:laisille, jotka auttoivat ja tukivat yhdistyksemme seitsemää kuntavaaliehdokasta heidän kampanjatyössään!
Kokoomuslaiset naisehdokkaat Helsingin piirin eri yhdistyksistä keräsivät vakuuttavan tuen helsinkiläisiltä äänestäjiltä. Yli puolet (13) Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenistä on naisia, mikä on positiivinen signaali tasa-arvon ja naisten poliittisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistumisen kannalta.

HKN:n vaikuttajanaiset valtuustokaudella  2021-2023

Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijana tunnetulla Seija Muurisella käynnistyi jo neljäs valtuustokausi. HUS:in hallituksen jäseneksi valittu Seija on myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen valtuustokaudelle 2021-2023.

 

Pia Pakarinen

 

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina edellisellä valtuustokaudella työskennellyt Pia Pakarinen jatkaa vaikuttamistyötä kaupunginvaltuuston jäsenenä.  Valtuustokaudella 2021-2023 hän toimii Elinkeinojaoston ja Konsernijaoston jäsenenä sekä varapuheenjohtajana Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksissa.

 

Sari Sarkomaa

Kuntapolitiikkaan paluun tehnyt kansanedustaja Sari Sarkomaa valittiin kaupunginhallituksen jäseneksi ja hän on valtuustokaudelle 2021-2023 myös Helsingin Teatterisäätiön jäsen.

Tutustu Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmään.