Helsingin Kokoomuksen Naiset

Uutiset

Pia Pakarinen pitää rahallista korvausta ensisijaisena ratkaisuna tuettaessa vähävaraisia kuukautissuojien hankinnassa

Pia Pakarinen pitää rahallista korvausta ensisijaisena ratkaisuna tuettaessa vähävaraisia kuukautissuojien hankinnassa

Ilmaisia kuukautissuojia koskevassa valtuustokeskustelussa  2.6.2021 esitin ensisijaisena ratkaisuna tuen suorittamista rahallisena korvauksena sen sijaan, että toimialan budjettivaroja ja kouluterveydenhoitajien resursseja sidottaisiin kuukautissuojien jakeluun.

Keskiviikkona 2.6.2021 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin aloitetta ilmaisten kuukautissuojien jakamisesta vähävaraisille. Aloitteessa esitettiin, että Helsinki selvittää mahdollisuutta tarjota maksuttomia kuukautisvälineitä nuorille sekä kaikille itsensä vähävaraisiksi kokeville. Esitykseen liittyvässä vastaehdotuksessa ehdotettiin, että jakelu tapahtuisi kouluissa.

Jo minun kouluaikoinani terveydenhoitajalla oli hätätilanteita varten kaapissaan terveyssiteitä. Näin on edelleenkin. Niin luonnollisesta asiasta kuin onkin kyse, on tärkeää, että nuoret eivät joudu omasta mielestään noloihin tilanteisiin kuukautisten yllättäessä.

Terveydenhoitajien resursseja ei tulisi sitoa kuukauttissuojien jakeluun

Nyt esitetään kuitenkin kuukautisvälineiden laajamittaisempaa jakelua kouluissa, aluksi pilottina.

Aloitteen mukaan kuukautisvälineiden tarjoamisessa tulisi lisäksi huomioida käyttäjien henkilökohtaiset valinnat. Helsingissä oli 13−29-vuotiaita nuoria naisia vuonna 2019 lähes 80 000. Mikäli ilmaisia kuukautisvälineitä jaettaisiin kaikille heille, olisivat vuosikustannukset useamman miljoonaa euroa. Mikäli valittaisiin vain ”itsensä vähävaraisiksi kokevat”, kuten asia aloitteessa ilmaistaan, summa olisi tietenkin pienempi, mutta jakelu pitäisi organisoida siten, että vähävaraisuus tai sen kokemus jotenkin tarkistettaisiin.

Kouluille pitäisi hankkia valikoima erilaisia kuukautisvälineitä henkilökohtaisten mieltymysten täyttämiseksi ja tarvittaisiin henkilöstöä suorittamaan jakelua, koska terveydenhoitajan resurssia siihen ei mielestäni pitäisi käyttää.

Kelan perustoimeentulotuki kattaa  hygieniatarvikkeiden kustannukset

Nainen käyttää kuukautisvälineisiin suunnilleen 39 vuoden ajanjakson aikana yhteensä noin 2 000 euroa eli noin 50 euroa vuodessa ja 5 euroa kuukaudessa. Tämä on, tottakai, tasa-arvokysymys. Toisaalta epäilemättä suurimmalla osalla naisista on taloudelliset edellytykset hankkia haluamansa kuukautisvälineet, niin mukavaa kuin ne olisikin saada maksutta.

Ymmärrän kauniin tarkoituksen aloitteen takana, mutta aloite ei ole mielestäni tarkoituksenmukainen. Kuten aloitevastauksessa todetaan, Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen sisältyvät hygieniatarvikkeiden, mm. kuukautisvälineiden, kustannukset.

Kustannetaanko kuukautissuoja myös ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille?

Se, että tuki suoritetaan rahallisena korvauksena, on mielestäni ehdottomasti ensisijainen ratkaisu siihen nähden, että kouluilla toteutettaisiin tämäntyyppinen jakelu. Budjettivarojen käyttäminen tähän olisi pois kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muista tarpeista ja jakelun järjestäminen tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin rahan antaminen.

On myös muistettava, että yläasteella/toisella asteella kolmannes helsinkiläisistä opiskelee yksityisissä sopimuskouluissa. Miten se organisoidaan? Toisen asteen opiskelijoista noin kolmannes on ulkopaikkakuntalaisia. Kustannetaanko kuukautissuojat myös heille?

Olisi tärkeää, että eduskunnassa tehtäisiin aloite siitä, että kuukautisvälineet luokitellaan farmakologisten tuotteiden kategoriaan ja nykyinen 24 prosentin arvonlisävero alennetaan niiden osalta kymmenen prosentin verokantaan. Jo se keventää huomattavasti naisten kukkaroihin kohdistuvaa rasitetta.

 

Kirjoittaja Pia Pakarinen on varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava apulaispormestari.